Tanıtım

   Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Tanıtım

 Bu bölümün iş hayatı ile ilgili olarak; şirketlerin, kamu kuruluşlarının, üniversitelerin, sivil toplum örgütlerinin ve benzeri diğer kuruluşların yönetimine yardımcı olacak veya kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek uygun nitelikli İşletme Yönetimi Meslek Elemanı Yetiştirmektir. İşletme Yönetimi Programı dört yarı yıllık bir yüksek öğretim programıdır. Programın hedefi, mesleki yeterlilik kriterlerini yerine getirebilecek niteliklere sahip dersler dört dönem halinde belirlenmiştir. Dış ve iç paydaşlardan gelen talepler doğrultusunda zaman zaman müfredatlarda gerekli değişiklikler yapılmaktadır. Mezunları çok geniş iş olanaklarına sahiptirler. İş dünyasında özel sektörde veya kamu kesimi de dâhil olmak üzere bütün işletmelerde pazarlama, finans, muhasebe, halkla ilişkiler, personel konularında çalışabilme imkânına sahip bulunmaktadırlar. Ayrıca serbest muhasebecilik yapma açısından da gerekli ön bilgileri kazanmaktadırlar.

  Bu program; hızla gelişen Türk ekonomisinin temelini oluşturan üretim, ticaret ve hizmet sektöründeki işletmelerin ihtiyaç duyduğu insan gücünü karşılamak amacıyla,iş hayatının sevk ve idaresinde ve kamu yönetiminde yöneticilere yardımcı olacak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek işletmecilik konusunda ara insan gücü yetiştirmeyi  amaçlamaktadır.

Bu amaç doğrultusunda programdaki dersler teori ve uygulamayı birleştirecek biçimde tasarlanarak işlenmektedir. Mezun olan öğrenciler meslek elemanı ve orta düzey yönetici olarak adlandırılır.

 Ülke genelinde yerel ve bölgesel nitelikteki birçok hizmetin yürütülmesini sağlayan ve önemi gün geçtikçe artan yerel yönetim kuruluşlarının yetişmiş ve nitelikli işgücü gereksinimini karşılayabilmek için yerel yönetimlere ve hizmetlerine ilişkin projeler üreten, araştırmacı, modern yönetim tekniklerini uygulayabilme özelliklerine sahip eleman yetiştirmek vizyonumuzdur.

BİLGİ

İşletmecilik alanının temel ilkelerini kavrar.

İşletmecilik mesleğinde mesleği ile ilgili çağdaş teknolojilerin önemini kavrar.

Yönetim fonksiyonlarını bilir.

İşletmelerde yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda ara eleman olarak sorumluluğunu bilir.

Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini bilir.

Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini bilir.

İşletmeci olarak hukuki sorumluluğunu bilir.

Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini bilir.

Ticari hayatta kullanılan belgelerin çoğunu tanır.

Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları bilir.

 

BECERİ VE ALIŞKANLIKLAR

Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilir, bilgi depolayabilir, depolanmış bilgileri kullanabilir ve alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırabilir.

Yönetim kademelerinde sorumluluk alabilir.

Emrinde çalışan kişilerin gözetim ve denetimini üstlenir.

Büro düzeni ve personel yönetimi konusunda uygulama becerileri kazanır.

Alanı ile ilgili haberleşme cihazlarını kullanabilir.

Ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilir.

Planlı ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanır.

Bölüm Başkanı

BURKAY DİVRİK
Dr.Öğr. Üyesi BURKAY DİVRİK
Bölüm Başkanı

bdivrik@cumhuriyet.edu.tr
Dahili : 16

Ana Bilim Dalı Başkanları

Bağlantılar

Araştırma

İletişim

İLETİŞİM

E-posta

bdivrik@cumhuriyet.edu.tr

Web Sayfası

https://avesis.cumhuriyet.edu.tr/bdivrik

Yukarı