Tanıtım

Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Tanıtı Programı’nın temel amacı; işletmelerin iç ve dış çevresiyle ilişkilerini sağlayacak nitelikli, bilgili ve yaratıcı kişilikli insan kaynağı yetiştirmektir. Ayrıca halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında, planlamadan uygulamaya kadar tüm aşamalarda görev alabilecek, kuramsal bilgiler ile uygulamayı bir arada yürütebilen, araştırmacılık becerisi kazanmış, mesleğin ekonomik, etik ve hukuksal yönlerini kavramış çağdaş uygulamacıların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

PROGRAM AMACI

Küreselleşen dünyada Avrupa Birliği ile bütünleşme aşamasındaki Türkiye'de iş ve sosyal yaşamda halkla ilişkiler, reklam ve iletişim yönetiminin gücünün bilincinde olan, bu gücü sosyal sorumluluk sınırları içinde kullanmak gerektiğine inanan iş gücünü, halkla ilişkiler, reklam ve iletişim sektörüne kazandırmayı amaçlamaktadır.

 

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİN İŞ İSTİHDAMLARI

Günümüzde her alanda önem kazanan iletişim yönetimini, multidisipliner yöntemlerle yürütebilecek halkla ilişkiler uzmanlarına duyulan ihtiyacın giderilmesine katkıda bulunmayı amacıyla kurulan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı mezunları; kamu kuruluşlarının halkla ilişkiler birimlerinde, özel sektörde hizmet veren tüm kuruluşların halkla ilişkiler departmanlarında, reklam veya halkla ilişkiler ajanslarında, sivil toplum kuruluşları ya da diğer dernek/ajans vb. oluşumların organizasyon faaliyetlerinde istihdam edilebilmektedir.

 

PROGRAM MÜFREDATI

Programın müfredatı, öğrencilere Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanlarında temel kuramsal bilgi ve uygulama becerisi kazandırmanın yanı sıra, özellikle organizasyon ve tanıtım faaliyetlerinde ihtiyaç duyacakları Fotoğraf, Web Tabanlı Halkla İlişkiler, Görsel İletişim ve Reklamcılık alanlarında temel bilgi ve beceriye sahip olabilmeleri hedefine paralel olarak hazırlanmıştır.

 

ÜST KADEMEYE GEÇİŞ

Program mezunları aynı zamanda İletişim Fakültelerinin 4 yıllık Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedir.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Halkla İlişkiler ve tanıtım Ön lisans Programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan, FF, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında, eksik kredi ile mezun olunamaz.

 

Bölüm Başkanı

Akademik Kadro

İletişim

İLETİŞİM

E-posta

okel@cumhuriyet.edu.tr

Web Sayfası

https://avesis.cumhuriyet.edu.tr/okel

Yukarı