Tanıtım

PAZARLAMA PROGRAMI

Meslek Yüksekokullarının amacı doğrultusunda Pazarlama Programı’nın amacı; kamu ve özel sektör işletmelerinin pazarlama ve satış birimlerinde ihtiyaç duyulan ara eleman kadrolarını yetiştirmektir.

Günümüzde giderek yoğunlaşan rekabet ortamında hemen her sektörün mal ve hizmetlerini satabilmesi, yaşamsal bir öneme sahiptir. "Önce üret, sonra sat" felsefesi, yerini "Önce sat, sonra üret" felsefesine bırakalı, tüm pazarlama eylemleri kaliteye dayalı rekabete konu oluşturmuştur. Doğru yer, zaman ve ortamda alıcılara ulaşabilmek, onların ihtiyaçlarını doğru biçimde karşılayabilmek ve müşteri mutluluğunu sağlayabilmek ancak eğitimli Pazarlama elemanları sayesinde gerçekleşebilir. Doğru eğitimi almış Pazarlama personeli, tüm bu yönlerden, çalıştığı işletmeyi destekler, bireysel ve kurumsal başarı sağlanmasına katkıda bulunur.

 

Programımızın amacı, öğrencilerimize bu mesleki bilinci aşılamak ve piyasada aranan meslek elemanları olmalarını sağlayabilmektir. Bunun için öğrencilere hem teorik ağırlıklı hem de uygulamalı dersler verilmektedir.

 

Bölüm Başkanı

Akademik Kadro

İletişim

İLETİŞİM

E-posta

okel@cumhuriyet.edu.tr

Web Sayfası

https://avesis.cumhuriyet.edu.tr/okel

Tel: 0 (346) 512 14 91

Fax: 0 (346) 512 14 92

Yukarı