Tanıtım

MALİYE PROGRAMI

Maliye Önlisans Programının amacı; özellikle kamu kurum ve kuruluşların muhasebe-finansman, mali-idari işler ve stratejik planlama-proje bölümlerinde ve bunun yanında özel sektör kurum ve kuruluşlarında muhasebe ve finansman departmanında nitelikli çalışanlar yetiştirmektir.

İki yıllık eğitim süresince programda ağırlıklı olarak muhasebe, finans, hukuk ve mevzuata yönelik dersler verilmektedir. 3’ncü yarıyıldan itibaren mesleki derslere ağırlık verilmekte ve bunlara ek olarak muhasebe ve finans dersleri de bilgisayar destekli olarak sürdürülmektedir. Öğrenciler, 4’ncü yarıyılın sonunda 30 iş gününü kapsayan zorunlu birim dışı uygulama (staj) yapmaktadırlar.

Programdan mezun olan öğrenciler direkt olarak iş hayatına başlayabilecekleri gibi,  Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili fakültelerin “Maliye”, “Kamu Yönetimi” ve “Siyaset Bilimi” bölümlerine geçiş yaparak lisans derecesi ile öğrenimlerini tamamlayabilmektedirler. Ayrıca Açık Öğretim Fakültesi’nin ilgili bölümlerine sınavsız olarak kayıt yaparak bu bölümlerden 3. sınıftan itibaren öğrenim görebilmekte ve lisans derecesi ile mezun olabilmektedirler. Öğrenciler, Açık Öğretim Fakültesi vediğer Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun oldukları takdirde ilgili yasal süreci tamamlayıp “Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir” de olabilmektedirler.

Bölüm Başkanı

Akademik Kadro

İletişim

İLETİŞİM

E-posta

debulut@cumhuriyet.edu.tr

Web Sayfası

https://avesis.cumhuriyet.edu.tr/debulut

Tel: 0 (346) 512 14 91

Fax: 0 (346) 512 14 92

Yukarı