İÇ KONTROL

Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulu’ nun temel misyonu; bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık, yüksek eğitim ve öğretim faaliyetleriyle çağın gerektirdiği mesleki ve teknik bilgi donanımına sahip bireyler yetiştirerek ülkemizin insan gücü potansiyelinin iyileştirilmesi ve bilgi toplumunun oluşmasına katkı sağlamaktır.

Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulu’nun temel vizyonu, bölgenin geleceğini şekillendirmede rol alan, tercih edilen, öncü bir bilim ve eğitim merkezi olmaktır.

Yukarı